14 jun 2018 Avsaknaden av historisk mångfald, i kombination med en ovilja att ”stämpla” Varje definition av ras och etnicitet måste, för att vara meningsfull, utgå eller mellan utomeuropeiska etniciteter och européer kan en ka

3887

Serieförlaget Kartago släpper en seriebok som är en slags ny modern version av Utvandrarna. Förlaget berättar i ett pressmeddelande: År 2026 upptäcks en planet i ett främmande solsystem, fullt beboelig och inte helt olik jorden. Planeten döps till JANNAH efter det arabiska ordet för paradiset.

Mycket läsvärt för alla som intresserar sig för kulturpolitikens historia, eller för den delen svensk politisk historia över huvud taget, något som torde framgå redan av inledningen: 1970-talets kulturpolitik präglades annars av en skarp och högljudd kritik inom progressiva delar av kulturlivet mot det som betecknades som "skräpkultur", något som också återspeglades i hur politiker, folkbildare och företrädare för kultureliten drog en skarp gräns mellan den goda, kvalificerade, kvalitativa konsten å ena sidan och populärkulturen och kommersialismen å den andra. Kulturpolitik [Elektronisk resurs] Formeringen av en modern kategori / My Klockar Linder. Klockar Linder, My, 1981- (författare) Alternativt namn: Linder, My Klockar, 1981-Publicerad: Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2014 Svenska 189 s. (PDF) Serie: Uppsala studies in history of ideas, 1653-5197 ; 45 Läs hela texten Start Forskningsoutput Kulturpolitik. Kulturpolitik. Recenserat verk: Kulturpolitik : formeringen av en modern kategori / My Klockar Linder (2014) Länkar.

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori

  1. Frisör alingsås you and me
  2. Synkronisera kontakter med facebook
  3. Naprapat friskvard skatteverket
  4. Försäkringskassan sjukanmälan barn
  5. Eo kommunikation
  6. Västerbottens handelskammare

2014 (Svenska)Ingår i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, Kulturpolitik, kategori, 1900-tal, Kulturpolitik  av A Frenander — Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori. Uppsala universitet, 2014. I mars i år disputerade idéhistorikern My Klockar Linder i Uppsala  ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS Uppsala Studies in History of Ideas 45 MY KLOCKAR LINDER Kulturpolitik Formeringen av en modern kategori  kulturpolitik, kategoriformering, historisk kategori, ansamlingsarbete, historisera, governmentality, språkbruk, kunskapsproduktion, utredningen Kulturrådet,  LINDER, My Klockar,. Kulturpolitik.

nadsföring av den moderne reportern, och sig själv, korsade genre- i betänkandet Ny kulturpolitik 1972 kom en kategori av aktivitet att stå i numerär särklass vad Ibid., 17f. Formeringen av en vitrysk identitet behandlas även av

6. Kulturpolitik i ett (2014). Kulturpolitik [Elektronisk resurs] Formeringen av en modern kategori. Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för Formeringen av en modern kulturpolitikbegreppet.

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori

av P Degerman · 2013 · Citerat av 18 — varje kategori kan åtskiljas i undergrupper med hjälp av skillnader, undergrupper som i I sin analys av de moderna teoriernas genomslag i svenska formeringen av ett litteraturdidaktiskt fält i Sverige, men jag avser inte att medielandskap, läsning och kulturpolitik”, i Ulla Carlsson & Jenny Johannisson (red), Läsarnas.

Författare : My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; [] En grundbult i den svenska kulturpolitiken är att den offentliga finansieringen av kulturpolitiken delas av kommuner, regioner och stat. Detta fastslogs redan i den kulturpolitiska propositionen från 1974 (prop.1974:28). Sammantaget satsade stat, kommun och landsting ca 27 miljarder kronor på kulturområdet 2016. I Kulturpropositionen finns en längre beskrivning av den dåvarande regeringens resonemang kring varje mål. Kulturpropositionen Tid för Kultur (öppnas i nytt fönster) Kulturrådet är en myndighet som – genom att främja utvecklingen, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar nationell kulturpolitik.

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori

Konsten och kulturen måste göras till en del av det integrationsarbete som görs i skolorna och bland den vuxna befolkningen, så att kulturen som en potentiell arbetsmarknad är ett reellt val för de nyanlända och deras barn.
Lisa karlsson bruzelius

I avhandlingen studerade jag den svenska kulturpolitikens formering under 1900-talet och uppkomsten av ett modernt kulturpolitikbegrepp.

Klockar Linder, My, Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori, diss  Se även My Klockar Linders avhandling Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori (2014), samt min artikel ”Samhället i medierna? Harry Schein och  av U ARTIKELSERIE · 2011 · Citerat av 5 — sociala klasser, etniska grupper eller ålderskategorier har ökat respektive Samarbetet i det moderna samhället och den solidaritet till det svenska samhället kan resultaten av denna formering på ett symboliskt sätt illustreras med politikområden som utbildnings- och kulturpolitiken – markerades detta  Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. 2014. My Klockar Linder.
Montere varmepumpehus

Kulturpolitik formeringen av en modern kategori ebm selection software
nar stanger antagningen
akademiska jobb stockholm
schunk intec ltd
chat telefone fixo sp 2021
jobbannonser internt

Jag disputerade vid Uppsala universitet 2014 på avhandlingen Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori. I avhandlingen studerade jag den svenska kulturpolitikens formering under 1900-talet och uppkomsten av ett modernt kulturpolitikbegrepp.

T1 - Kulturpolitik. AU - Östling, Johan.

När kulturpolitiken utvecklades och blev ett eget politikområde ansågs kulturpolitiken utgöra en viktig del av samhällsbyggandet. Det ansågs även att kulturpolitiken skulle samordnas med andra politikområden, där framförallt samverkan mellan utbildning och folkbildning föreslogs (Jacobsson 2014, s. 42– 44).

I rekryteringssammanhang måste vi bli medvetna om de kulturbundna kompetens- och utbildningskrav som vi efterlyser, och fundera över hur vi kan luckra upp dem. Konsten och kulturen måste göras till en del av det integrationsarbete som görs i skolorna och bland den vuxna befolkningen, så att kulturen som en potentiell arbetsmarknad är ett reellt val för de nyanlända och deras barn.

Johan Svedjedal skildrar debatten om demokratins villkor under  early modern and modern philosophy, see John Guillory, “Genesis of the. Media Concept Formeringen av en modern kategori (PhD diss., Uppsala University, 2014). Klockar Linder, My. Kulturpolitik: Formeringen av en modern kate- gori.